Voor u… geen kosten!

Victory Juridisch Advies levert wel resultaat….. maar geen kosten!

Indien de aansprakelijkheid erkend is en uw letsel en schade is te wijten aan het ongeluk, betaalt de verzekeraar onze nota en krijgt u geen rekening van ons. Victory declareert bij de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn kosten namens u en hanteert marktconforme tarieven. Is de aansprakelijkheid niet erkend en zit er een serieus probleem in uw zaak dan kunnen, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, afwijkende afspraken zoals no cure no pay worden gemaakt.

Als de verzekeraar de nota niet betaald of niet volledig wil betalen dan start Victory een incassoactie op met uw toestemming. Wij dragen hiertoe de kosten en u verleent uw medewerking immers het gaat erom dat ook onze kosten in alle redelijkheid worden betaald conform de werking van de wet ex art. 6: 96 lid 2 BW.  In onze algemene voorwaarden staat alles helder beschreven. U krijgt deze van ons bij aanvang van uw dossier en kunt deze ook te allen tijde digitaal ontvangen. Wij geven u graag een toelichting mocht er iets onduidelijk zijn.

Overname dossier ander kantoor/second opinion
Victory neemt veel dossiers over van andere kantoren zo blijkt.  Het blijkt dat er met de meeste dossiers het nodige mis is. U vraag immers niet voor niets om een second opinion. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De inleeskosten worden dan ook niet bij u in rekening gebracht ook al zou de verzekeraar deze niet willen betalen. In de praktijk blijkt dit vaak geen punt omdat er veel nieuwe of extra informatie c.q. schade door ons wordt opgevoerd/inzichtelijk wordt gemaakt. Zie ook onze site www.schadeposten.nl

Second opinion is in alle gevallen gratis per telefoon en vaak ook bij controle van het fysieke dossier. Wij overleggen dit graag met u. Vaak blijkt dat onze inzet leidt tot het verhalen van een grotere schade c.q. dat de schade duidelijker in kaart wordt gebracht.  Dit inzicht onstaat natuurlijk alleen als wij inzake hebben in uw oude dossier. Vandaar dat wij nooit moeilijk doen of dik geld rekenen voor het geven van een second opinion.

Hoe het zit met de vergoeding van de kosten kunt u lezen onder ons kopje uitleg beloning op uurbasis of no cure no pay.

Hieronder volgt een checklist voor het aanleveren van uw stukken:

-Zorg ervoor dat uw dossier compleet is -Verwijder overbodige correspondentie -Schik uw correspondentie op chronologische volgorde -Maak er eventueel een samenvatting van.

Het gaat de expert om een eerste indruk. De letselschadespecialist wil zien of uw zaak goed of slecht wordt behartigd. Heeft u geen dossier, vraag het dan op bij uw belangenbehartiger. Hij heeft geen retentierecht (behalve indien u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan) en derhalve hoeft u hem niets uit te leggen.