Onze diensten

U kunt bij ons kiezen uit verschillende diensten:

  1. Wij behartigen uw zaak. Dit is de meest gekozen optie. De verzekeraar moet ons betalen en wij sturen uw dossier actief aan. Wij overleggen met u over de strategie. U krijgt copieen van de in- en uitgaande correspondentie en periodiek vragen wij een voorschot voor u aan. Wij gaan actief de discussie over de verschillende deelgebieden met de verzekeraar aan. Wij bezoeken u thuis en u kunt ons te allen tijden bellen. Natuurlijk bent u ook welkom bij ons op kantoor. Kernpunt is: bereikbaarheid, betrouwbaarheid, het gevoel dat wij er echt voor u zijn en vakkennis
  2. Wij coachen uw zaak.  Wij begeleiden uw zaak en controleren uw belangenbehartiger en/of uw advocaat. Doet hij zijn werk wel goed? Volgt hij in uw zaak de juiste procedure? Niet iedere belangenbehartiger is even actief. Sommigen komen niet achter hun bureau vandaan. Krijgt u wel de goede verwijzingen? Hoe heeft hij één en ander financieel voor u geregeld? Wat te doen indien uw zaak niet goed wordt behandeld? Waar kunt u een klacht indienen en hoe stelt u uw rechten zeker? Is er sprake van een beroepsfout, wat moet u dan doen? Als coach kunnen wij uw klankbord en uw vangnet zijn. Dat coachen zijn nut heeft ook al heeft u een advocaat kunnen verschillende van onze clienten u bevestigen. Diverse advocaten en experts letten met name in de fase van het medisch deskundigenbericht niet goed op waardoor in deze zeer belangrijke fase geregeld alsnog zaken ontsporen. Opletten dus.
  3.  Victory Juridisch Advies als zaaksverwijzer. U bent bij een belangenbehartiger maar heeft het gevoel dat uw zaak niet correct wordt behandeld. Aan uw zaak wordt pas wat gedaan als u belt en klaagt. Uw specialist is niet pro-actief en levert niet de kwaliteit waar u hem voor betaalt. Wat dan, u bent niet bekend in de juridische wereld en met Google komt u er ook niet uit. Waar moet u heen en tegen welke condities? Wij adviseren u afhankelijk van uw behoefte.
  4. Victory Juridisch Advies als adviseur. U wenst uw eigen zaak te behartigen maar vindt het prettig dat er een professional meekijkt. Welke brieven moet u van de site downloaden of kunt u aanvragen? Hoe stuit u de verjaring en stelt u uw rechten zeker en welke stappen moet u ondernemen om te voorkomen dat u met uw vordering niet achter het lege debiteurennet vist?
    Een eerste gesprek is gratis en no cure no pay is (als het niet anders kan) mogelijk.

U kunt bellen met 030-8901346 (09.00-21.00 uur