Verkeersongeval

De verkeersongevallen
De bekendste groep waarbij letsel ontstaat is wel die van de verkeersongevallen. De aansprakelijkheid is verkeerstechnisch geregeld in de Wegenverkeerswet. Het komt erop neer dat de vraag beantwoord moet worden wie er verkeerstechnisch fout zat. Vaak gebeurt het, dat beide of meerdere partijen schuld hebben aan een ongeval. Het is dan mogelijk dat één of beide partijen voor een deel een percentage eigen schuld hebben aan het ongeval. Dit gedeelte van de schade krijgen ze dan niet vergoed.

Eigen schuld
Eigen schuld kan ook ontstaan als u bijvoorbeeld de gordel niet om had. Uit uitspraken van de Hoge Raad is gebleken, dat het dan reëel is om 25% van uw schade niet vergoed te krijgen. U moet bij het afsluiten van uw overeenkomst met een advocaat of kantoor ook oppassen omdat u het percentage schuld verhoudingsgewijs ook niet uitgekeerd krijgt als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Met andere woorden: als u 25% eigen schuld heeft, dan zal de betreffende aansprakelijkeidsverzekeraar slechts 75% van de kosten van uw belangenbehartiger vergoeden mits deze in verhouding tot de omvang van de zaak redelijk zijn. U dient dan het resterende bedrag aan uw belangenbehartiger zelf te betalen.

Proces Verbaal
Mocht u een ongeval overkomen, zorg er dan voor dat door de politie proces-verbaal ( PV) opgemaakt wordt of in ieder geval een registratieset wordt ingevuld. Krijgt u later discussie wat betreft de aansprakelijkheid, dan is het erg prettig indien u het bewijs van de aansprakelijkheid bij de politie kunt opvragen. Wij vragen voor u ook het proces verbaal op als dat nodig is echter er zit vaak een enorme vertraging op het verkrijgen hiervan en de politie maakt tegenwoordig bijna geen PV meer op als er geen sprake is van duidelijk aantoonbaar letsel c.q de ambulance er niet bij is gekomen.

Letselschade bij een kind jonger dan 14 jaar
Vindt er een aanrijding plaats tussen een kind jonger dan 14 jaar en een motorrijtuig dan geldt, behoudens overmacht, dat u altijd als aansprakelijke partij zult worden beschouwd. De bestuurder zal overmacht van zijn zijde moeten aantonen en bewuste roekeloosheid aan de zijde van het kind hetgeen in slechts zeer weinig gevallen zal lukken. De wet gaat er nu eenmaal van uit dat u uitkijkt voor jonge kinderen, en dat fouten die door kinderen worden gemaakt horen bij hun leeftijd. Kan de bestuurder in alle redelijkheid geen enkel verwijt gemaakt worden en gedroeg het kind zich dusdanig dat hier in alle redelijkheid geen rekening mee gehouden kon worden, dan is het mogelijk dat de bestuurder onder de aansprakelijkheid uit kan komen.

Voorbeeld eigen schuld-geen dekking verzekeraar
Als voorbeeld noem ik u de bestuurder die een kind aanreed dat bewust op de middenbaan van de weg lag en op het laatste moment naar de andere kant rolde in het kader van een durf spelletje. Het is duidelijk dat in zo’n geval het niet realistisch is om de verzekeraar van de auto aan te spreken.

Visie van Victory
Wij zijn van mening dat het juist is dat alle kinderen onder de 14 jaar een zeer ruime bescherming van de wet krijgen. We zijn immers met zijn allen niet voor niets verzekerd. Is het slachtoffer een kind, dan kan het kind, dat zijn hele leven nog voor zich heeft, ondanks zijn mogelijk fout, in ieder geval steun krijgen van de verzekeraar aan wie wij allen jaarlijks premie betalen. De ouders zouden mogelijk aan de verzorging van het kind financieel ten onder kunnen gaan. Met het toewijzen van eigen schuld moet dan ook zeer terughoudend worden omgegaan.