Test uw advocaat

Betrouwbaarheidstest Letselschade.

Bevalt de test u om welke reden dan ook niet, weet dan dat u hier geen rechten noch claims aan kunt ontlenen. U bent immers uit vrije wil op onze site aan het surfen.

1.Hoe lang bestaat het kantoor al? Een nieuw kantoor behoeft niet slecht te zijn als de experts die ermee starten ruime ervaring hebben op het gebied van de letselschade en betrouwbaar zijn. Wie staat er achter het kantoor en waarom?

2.Is het kantoor negatief in het nieuws geweest? Kijk bijvoorbeeld op ons stukje multimedia (klik op de Zembla-uitzending ‘List en Letselschade’) en zie hoe betrouwbaar Euroclaim, Arboclaim, Misterclaim  maar ook mr. Verkruisen van het gelijknamige kantoor Verkruisen advocaten zijn. Ik laat het oordeel graag aan uzelf over. Let op: dit zijn kantoren die al heel lang actief zijn in ons vak. De folder van Euroclaim bijvoorbeeld, ligt al jarenlang bij de meeste huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de wachtkamer. In 2001 zijn hierover vragen gesteld door Fred Teeven aan de Minister van Justitie. De folders zijn toen uit de politiebureaus gehaald! En nu, 8 jaar later liggen ze nog bij de huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. U krijgt vanuit het medisch circuit dus verwijzing naar o.a. een makelaar in letsel die niet zelf dossiers behandelt maar deze verkoopt aan advocatenkantoren en expertisekantoren, terwijl in voorkomende gevallen het bureau zelf ook nog een no cure no pay overeenkomst hanteert. Dit is dus dubbel geld vangen en zo betaalt het slachtoffer onnodig.

3.Wie is uw expert, wat is zijn voorgeschiedenis? Hoe lang zit hij in het vak? Zit hij al zeer lang in het vak, dan moet u ervoor waken dat hij nog fanatiek is. Hoe oud is hij/zij, immers op een jonge jurist zonder overwicht en ervaring, zit u ook niet op te wachten. Let erop dat niet elke advocaat of jurist een letselschade expert is!

4.Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en wat is dan de dekking van uw verzekeraar? Gaat de rechtsbijstandsverzekeraar het dossier zelf behandelen of verwijst men naar een kantoor waarmee men werkafspraken heeft gemaakt? Is dit wel in uw voordeel, in die zin dat dit kantoor dan ook ruime ervaring heeft met de behandeling van letselschadezaken? En wat als het een procedure wordt? Krijgt u goede voorlichting over uw (on)mogelijkheden?

5.Wat moet u uw belangenbehartiger of advocaat betalen? Als de juridische aansprakelijkheid is erkend en er zit geen grote medische discussie in uw dossier, dan zal de verzekeraar op grond van art.6:96 BW altijd de kosten van rechtsbijstand betalen. Deze kosten voldoen aan de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets hetgeen inhoudt dat de verzekeraar zonder enig protesteren een redelijk uurtarief vanaan uw belangenbehartiger zal betalen. Wat vertelt uw belangenbehartiger en hoe goed is zijn voorlichting? Als u toch een no cure no pay deal met uw expert aangaat, behoort u hetgeen de verzekeraar aan de expert als honorarium betaalt, terug te krijgen, dan wel dienen ze in mindering te worden gebracht op het no cure no pay honorarium. Krijgt u dit niet, dan betaalt u dubbel en wordt u getild. No cure no pay is een prima toepassing mits transparant en met een goede voorlichting. Zie ons rekenvoorbeeld onderaan deze pagina.

6.Er zijn advocatenkantoren die een dusdanig uurtarief hebben, dat de verzekeraar dit niet wil betalen. Bedragen die kunnen oplopen tot € 350,- per uur exclusief kantoorkosten en BTW. Dit zijn de kantoren die no cure no pay diefstal vinden, maar tegelijkertijd er kennis van hebben dat de verzekeraar hun uurtarief niet volledig betaalt, en de rekening van het meerdere bij hun cliënt neerleggen. Volgens ons is dat meten met twee maten en niet goed te praten. Vraag tussentijds de nota van uw advocaat op en check of zijn nota wel wordt betaald. Is dit niet het geval zorg dan voor een bevestiging dat u niet zelf de rekening krijgt.

7.De kwaliteit van de dienst laat zich vertalen in de doorloopsnelheid van uw dossier, de bereikbaarheid van uw schaderegelaar en simpelweg het behaalde resultaat. Hoort u om de twee weken iets van uw belangenbehartiger c.q. wordt er eens in de 3-4 weken iets in uw zaak gedaan, dan zit het met het enthousiasme en doorzettingsvermogen wel goed. Verhaalt uw belangenbehartiger de verschenen schade en loopt de verzekeraar niet achter c.q. niet veel achter met het bevoorschotten op de vergoeding van de verschenen schade, dan gaat het ook goed. Krijgt u uiteindelijk een mooie eindregeling met een belastinggarantie , dan is het tijd voor een bedankje aan uw expert. In alle andere gevallen moet u kritisch zijn en u afvragen bij voortdurende irritatie over bijvoorbeeld één van voormelde aspecten, of u wel bij de juiste behandelaar zit.
Victory garandeert u ervaring, behulpzaamheid, enthousiasme, betrouwbaarheid en tevredenheid. Wij houden van een serieuze maar wel informele setting. U kunt ons uw contract voorleggen of gewoon een vraag stellen. Wij zullen u proberen uitgebreid en duidelijk te informeren. Bel gerust: 030-8901346.